Wewnętrzne czynniki wpływające na ranking i pozycję z wynikami wyszukiwania to te elementy, na które mamy bezpośredni wpływ (gdyż są częścią naszej strony).
Rozróżniamy dwa typy czynników wewnętrznych:

 • czynniki na stronie (elementy znajdujące się bezpośrednio na pojedynczej stronie)
 • czynniki związane z lokalizacją

Czynniki na stronie – związane ze słowami kluczowymi

 • słowa kluczowe w znaczniku title – powinny być spójne i zgodne z publikowanymi treściami, opis strony powinien być krótki, a jednocześnie odzwierciedlać zawartość strony i zawierać kluczowe słowa dla pozycjonowania
 • słowa kluczowe w adresie URL strony – stosuje się techniki translacji adresów URL
 • słowa kluczowe w treści strony – zagęszczenie słów kluczowych powinno mieścić się w granicach od 0,2% do 4%
 • słowa kluczowe w znaczniku meta – każda podstrona powinna mieć unikatowy dosyć dokładny opis zawartości
 • słowa kluczowe w znacznikach nagłówków – z nagłówka h1 należy korzystać tam, gdzie wymaga tego okoliczność i wówczas, gdy jest to konieczne
 • zagęszczenie słów kluczowych – odnosi się do tego, jak blisko siebie w treści strony znajdują się przynajmniej dwa słowa kluczowe
 • wysoka pozycja słów kluczowych – względne pozycje słów kluczowych w odniesieniu do początku strony HTML.
 • słowa kluczowe w tekście kotwic – wszystkie linki powinny zawierać powiązane z nimi słowa kluczowe znajdujące się w tekście kotwicy
 • wysokiej jakości linki zewnętrzne – wykorzystywanie słów kluczowych w linkach zewnętrznych (wychodzących)
 • wiek strony internetowej – przy określonej tematyce strony zdobywają większe zaufanie wraz ze swoim wiekiem
 • rozmiar strony internetowej – należy dążyć do możliwie niewielkiego rozmiaru

Czynniki związane z lokalizacją

 • słowa kluczowe w nazwach domen – domeny z dopasowanymi słowami kluczowymi traktowane są priorytetowo
 • rozmiar lub ilość treści – ilość zaindeksowanych na danej stronie dokumentów
 • dotyczące linków
 • wewnętrzna struktura linków – podział strony na części podrzędne (lub kategorie), utworzenie domen podrzędnych, wykorzystanie map XML stron internetowych
 • strony wewnętrzne nie powinny być zbyt głęboko osadzone
 • kanonizacja adresów URL – trzymanie się jednego formatu adresów URL na całej stronie
 • „Świeżość” stron internetowych – inny wpływ na strony z wiadomościami a inny dla sprzedających produkty lub usługi